• Dag Jørund Lønning har satt jærske Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tydelig på utdannings- og forskningskartet i Norge. Odd Pihlstrøm

Han blir første professor i sitt slag

Høgskolerektor Dag Jørund Lønning, med base i landbruksparken på Særheim i Klepp, blir landets første professor i bygdeutvikling.