- Plastposer er mer miljøvennlig enn papirposer

Skuespiller og Ap-politiker Kristoffer Joner vil forby plastposer. Men papirposer er faktisk ikke så miljøvennlige som vi kanskje tror.

Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos IVAR, mellom plasten som er samlet inn på Forus.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Jeg synes det er fint at folk engasjerer seg for mindre bruk av plastposer. Men fasiten er dessverre ikke så enkel. Det er en myte at papir er mer miljøvennlig enn plast, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos IVAR.

En hval må til

I Aftenbladet tok skuespiller og Ap-politiker Kristoffer Joner til orde for å forby plastposer.

– Det skal en hval til før vi reagerer. Det er rart, men det er litt flott også, sa Joner.

Saken har skapt stort engasjement på Aftenbladet.no og på Facebook.

– Jeg skjønner at folk tenker at plast er «fy fy» når de ser at plasten havner i hvalen og i verdenshavet. Og nettopp dét er et gigantisk miljøproblem. Men vi kan ikke si at plastposene i Norge havner i havet. Det er å trekke det for langt. Studier i Norge viser at svært få plastposer havner i naturen, sier Tjelflaat.

Han viser til en rekke forskningsrapporter nettopp om plast- og papirposer. Disse knuser myten om at papir er mest miljøvennlig.

– Det er gjort mange internasjonale utredninger på dette. De fleste livsløpsanalyser konkluderer med følgende: å gå over til økt forbruk av papirposer gir større negative konsekvenser for miljøet enn plast.

Miljødirektoratets rapport «Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer» fra 2008 konkluderer med at produksjonen av papirposer er mer ressurs- og energikrevende enn produksjon av plastposer.

«I et miljøperspektiv kommer papirbæreposen dårligere ut av det enn plastbæreposer,» konkluderer rapporten.

Ifølge Miljødirektoratet utgjør plastbæreposer under én prosent av totalt husholdningsavfall. 80 prosent av bæreposene brukes minst to ganger.

LES OGSÅ:

Les også

Hver av oss kaster 30 kilo plast i året

Resirkuleres

Videre sier Tjelflaat at både papirposer og plastposer kan resirkuleres.

– En papirpose kan resirkuleres cirka syv ganger. Plastposen kan i teorien resirkuleres et uendelig antall ganger, så sant plasten er rein. Det er den riktignok ikke alltid, men den kan uansett resirkuleres svært mange ganger.

– Dessuten må du se på at dersom hele verden skulle gå over til papirposer, vil det medføre et økt press på verdens skogøkosystemer.

– Plast gjør vel større skade enn papir når det havner i havet?

– Det er riktig, men norske plastposer havner stort sett ikke i havet. De aller fleste blir brukt til å kaste restavfall oppi eller til å kildesortere annet avfall i.

Han sier at vanlig plast også kommer bedre ut i undersøkelser enn nedbrytbare plastposer.

– Så du synes ikke det er en god idé å forby plastposer til fordel for papirposer?

– Nei, ikke i Norge. 82 prosent av posene blir brukt til å kaste avfall i. Forbyr man bruk av poser i butikk, må folk kjøpe posene på rull. Da er man nesten like langt.

Færre poser

Han vil likevel oppfordre til mindre bruk av plast.

– Selv om bæreposene er nyttige, ønsker vi ikke at man skal bruke flere enn nødvendig. Småposer er ikke nødvendig, og produsentene i varehandel bør lage poser som er enkle for forbrukerne å bruke om igjen.

– Vi råder også folk til å bruke plastposene så mange ganger som mulig før man anvender dem til å ha avfallet i. Og så er jo det aller beste selvsagt å «bruke vett og handle med nett.»

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er uenig med Kristoffer Joner om å forby plastposer.

– Kristoffer er en god gutt, men jeg synes han bommer veldig når han går ut med en enkel løsning om å forby plast, sier han.

– Ønsketanken hos oss alle er at plast ikke finnes. Men man har ikke greid å erstatte plast. Nå venter vi jo på nytt sorteringsanlegg og der vil plasten blir sortert og laget til pellets.

Moi Nilsen sier han bruker handlenett så langt det lar seg gjøre.

– Men det er ikke alltid jeg husker det i hverdagen, sier han.

LES OGSÅ:

Publisert: