Horekunde truet med kniv og lighter

Den prostituerte kvinnen ble truet med en brennende lighter, tapetkniv og en vinåpner før hun slapp unna horekunden.