– Får god helse av å vera kristen

Bedehus-kristendommen gir god helse. Folk som ser ein samanheng i livet, er friskare enn andre. Men som med all anna god medisin, er det bivirkningar.