Folk: Ruth og Osmund Halleland

Å fortelja dei små borna om Jesus, er kallet til Ruth og OsmundHalleland på Finnøy.