Doblet alkoholsalg i Time

Times mål var å redusere alkoholkonsumet med 25 prosent innen år 2000. I stedet økte omsetningen med over 100 prosent i perioden.