• - Det er 250 millioner grunner til at det er en dårlig ide å organisere busstilbudet slik det er i dag, repliserer Sakariassen. Carina Johansen

- Bort med bussbyråkratiet, mener SV-Sakariassen

Vi danner ikke gode kollektivvaner for ungdommen når prisene går opp, busskrangler daglig preger mediebildet og ikke en gang studentene har busstilbud fra Campus til byen i helgene.