• Sandnes kommune skal leie korttidsplasser for eldre i Stavanger sykehus. Knut S. Vindfallet

Gamle skal kvikne til i Stavanger

Sandnes skal leie 10-12 sykehjemsplasser i gamle Stavanger sykehus.