• Hans Petter Jacobsen

Tjuvfisker bet oppsynsmann i øret