• Scanpix

Over 400 pasienter venter på fedmeoperasjon