Ingen planer for studentby

Stavanger vil befeste og styrke sin posisjon som studentby oguniversitetsby, men studentene har ingen plass i kommunens planer.