Nye saker på høring

I tillegg til de endrede forslagene for arealbruken på Lurahammeren, Dale og de tre kirketomtene har rådmannen følgende nye forslag som også blir sendt på en begrenset høring: Bystyret ønsket et tredje hyttefelt, det kan komme i Breivik (90 dekar).