Sier nei til boligfelt på Li

Beboere i et 60 dekar stort område ved Likaiveien på Li i Riska bydel har søkt kommunen om å få omregulert arealet fra landbruksområde til boligområde.