Offentliggjør matsynderne

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland vil offentliggjøremånedlige lister over matbedrifter som begår alvorlige brudd pålovverket.