Fylkesvaskeriet kan bli solgt

Rogaland Fylkesvaskeri er i forhandlinger med interessenter om oppkjøp. Målet er å få nye eiere på plass i løpet av september.