• I mars runda Stavanger 120.000 innbyggere.

Nå har Stavanger over 120.000 innbyggere