Flyplasshotell om to år

Om vel to år kan flypassasjerene rusle noen meter fra ankomsthallen for å krype til køys. Rica skal drive hotellet inne på selve flyplassen.