• Anders Minge

Bøndene allierer seg med Frp

— Nest etter Senterpartiet er det Fremskrittspartiet som har størst støtte i bondebefolkningen, hevder bonde og senterpartist Paul Kyllingstad. Frp og bøndene gjør felles front for å stoppe utbygging av 1000 dekar jorbruksjord på Vatne. Men hva med Stokka? Handler det mest om hestehandel og vikarierende motiv?