«FiksGataMi» skal gjøre det enklere å varsle om feil

Nå kan innbyggere over hele landet melde inn feil og mangler ved veier, fortau og lekeplasser med et par enkle tastetrykk. Men i Stavanger er ikke løsningen like velkommen.