Innbrudd og skadeverk

Noen har i løpet av natten tatt seg inn i Åse bo— og aktivitetssenter i Sandnes, og brutt opp et medisinskap i første etasje.