Inn via ulåste dører i Time

Tyvene kom seg lett inn i hus både i Reevegen og i Åvegen.