• Illustrasjonsbilde. Pål Christensen

70 skoler i Rogaland bryter lærernormen

Spesielt på 1.-4. trinn sliter skolene med å oppfylle normen som bestemmer hvor mange elever det skal være per lærer.