Frp ønsker kveldsåpne barnehager

Av hensyn til turnusarbeidere og enslige forsørgere ønsker Fremskrittspartiet å teste ut kveldsåpne barnehager i Stavanger.

Publisert: Publisert:

Frp mener det kan være behov for enkelte kveldsåpne barnehager i Stavanger. Foto: Jon Ingemundsen

  • Jone Østebø
    Journalist

– Folk jobber på ulike tidspunkt, og vi ønsker å gi småbarnsforeldre en mer fleksibel hverdag. Vi må gjøre det vi kan for at folk skal kunne kombinere karriere og småbarnsliv. Det vil gjøre kommunen mer attraktiv for familier, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp og sjuendekandidat for partiet til valget.

Sivertsen mener åpningstidene i barnehagene i dag er for lite fleksible, og at det ofte kan være hektisk til og med for vanlige dagarbeidere å hente og bringe i barnehage.

Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi ser for oss å teste ut dette med to-tre kveldsåpne barnehager. En av dem bør ligge i nærheten av sykehuset, der mange jobber turnus.

– Hvor lenge bør barnehagene ha åpent?

– Vi må se an behovet. Det kan være rundt klokken 22, pluss minus, noe som kan bety at ungene kan sove der før de blir hentet. Frp er heller ikke imot nattåpne barnehager, hvis det skulle være aktuelt. Vi er for valgfrihet, og derfor må vi se hva foreldrene ønsker, sier Sivertsen.

Frp stemte imot

Så sent som i oktober i fjor stemte Frp ned et forslag fra Frode Myrhol (FNB) i formannskapet om å få vurdert muligheten for å utvide åpningstidene med en time om morgenen og en time om ettermiddagen. En foreløpig beregning fra rådmannen viste at dette ville koste rundt 42 millioner kroner i året for alle barnehagene i Stavanger. Forslaget fikk bare støtte fra Ap og Rødt.

Frp stemte heller sammen med flertallet om at «problemstillingen» i stedet «vurderes som en del av konsekvensutredningen av Bymiljøpakken», noe Dag Mossige i Ap kaller «fryktelig lite uforpliktende».

– Dette var jo en tapt mulighet for Frp til å få noe til å skje, sier Aps nestleder i bystyret.

– Vi var ikke klar da, svarer Sivertsen. – Vi hadde vært med på flere runder med neddimensjonering i barnehagene, og det var viktig å få ro i sektoren. I tillegg var skatteinngangen lavere enn ventet på den tiden. Utvidete åpningstider er noe vi vil prioritere i neste periode.

Dag Mossige, nestleder i Ap i bystyret i Stavanger. Foto: Rune Vandvik

Ap er fortsatt positiv til å utvide åpningstidene, og stiller seg heller ikke negativ til et par kveldsåpne barnehager, såfremt barna ikke overskrider makstiden på oppholdet. Men:

– Først og fremst må vi kartlegge behovet. Hvis det faktisk er en reell etterspørsel etter et slikt tilbud, så er vi med på å gå videre. Men så er vi også avhengige av å ha de barnehageansatte med oss. Vi sliter allerede med å få tak i nok pedagoger, presset på de ansatte er stort og sykefraværet er høyt, sier Mossige.

KrF er imot

KrFs ordførerkandidat Henrik Halleland påpeker at det ikke er noe i veien for at private barnehager kan ha åpent utover kvelden allerede i dag, dersom det er behov.

Henrik Halleland, KrFs ordførerkandidat i Stavanger. Foto: Rune Vandvik

– Men KrF mener at ungene bør sove hjemme i sin egen seng. At et parti som Frp foreslår å legge barna under enda mer kommunal omsorg, er rart. Vi tror behovet for kveldsåpne barnehager er begrenset. Mye tyder på at turnusarbeidere finner andre løsninger som er bedre enn å plassere barna i barnehager på kveldstid, sier Halleland.

I Sverige er kvelds- og nattåpne barnehager vanlige. BT skrev i forrige uke at over halvparten av svenske kommuner tilbyr overnatting for småbarn. Der får barnehagene statlige tilskudd ved utvidelse av åpningstidene, en ordning også Stavanger Frp ønsker.

Lav etterspørsel

Om behovet i Stavanger er stort nok, gjenstår å se. Andre steder i landet har interessen iallfall vært lunken. Tidligere holdt Haugen barnehage og Rodeløkka barnehage i Oslo åpent til henholdsvis klokken 20 og 20.30. Begge stenger i dag dørene klokken 17.

– Ordningen ble avviklet fordi så få brukte tilbudet, sier Hege Hoff, leder i Rodeløkka barnehage.

Også Gardermoen Park barnehage ved Jessheim ble trukket fram i mediene som et eksempel for noen år siden. Her åpnet dørene klokken 05 om morgenen og stengte klokken 23. I dag er barnehagen lagt ned.

– Vi trodde at tilbudet skulle være interessant for ansatte på flyplassen, men det ble svært lite brukt. Vi opplevde veldig liten etterspørsel og tilbudet døde ut av seg selv. I dag har ingen av våre barnehager i Norge åpent etter klokken 17.30, sier fagsjef Nina Knarvik i barnehagekjeden Norlandia. I Sverige har kjeden to døgnåpne barnehager, men heller ikke der er etterspørselen stor utenom dagtid.

Ifølge Utdanningsdirektoratet har fire barnehager muligheter for kveldsåpent i dag. En i Oslo har åpent til klokken 18, en i Trondheim og en i Ullensaker til klokken 20 og en i Sarpsborg til klokken 23.

Publisert:

Les også

  1. Målte for høyt areal i Våland barnehage. Tre barn får ny barnehage

  2. Gratis kjernetid i barnehagen utvides - samtidig øker maksprisen

  3. Faktisk.no: Fakta før valget: Hva er forskjellen mellom offentlige og private barnehager?

  1. Stavanger kommune
  2. Kommunevalg 2019
  3. Barnehage