• Frp mener det kan være behov for enkelte kveldsåpne barnehager i Stavanger. Jon Ingemundsen

Frp ønsker kveldsåpne barnehager

Av hensyn til turnusarbeidere og enslige forsørgere ønsker Fremskrittspartiet å teste ut kveldsåpne barnehager i Stavanger.