Bjerkreim snudde: Gir ikke dispensasjon til turbiner på Faure

Utbyggeren hadde alle konsesjoner og tillatelser i boks unntatt en liten dispensasjon fra Bjerkreim. Den får de ikke, i alle fall ikke nå.

Tårene trillet hos Marit Brevik og hyttenabo Marianne Munthe. Familien Brevik vurderte å selge gården og flytte fra bygda hvis vedtaket hadde blitt motsatt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Det var spenning helt til siste slutt i formannskapet tirsdag, men forslaget fra KrF ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Klagerne fikk medhold.

– Full seier. Jeg kan ikke tolke det annerledes, sier Marit Brevik, leder i aksjonsgruppa mot Faure og nabo til fjellet. Tårene trillet og hun slet med å snakke.

– Fantastisk, tusen takk, sa hun til politikerne.

Denne uken meldte hun seg inn i Senterpartiet. Hun var derfor med på gruppemøtet mandag der det ble klart at ordførerkandidat Kjetil Slettebø trolig bikket i nei-favør og ville gi klagerne rett. Det vil si at dispensasjonen ble trukket tilbake. Området vil derfor fortsatt være regulert til landbruk, natur og friluftsliv.

Rådmannen mente politikerne burde si ja. Bjerkreim er en liten kommune med kun 2800 innbyggere. Kommunen trenger sårt et nytt omsorgssenter.

Ordfører Thorbjørn Ognedal (Sp) satte fingeren på det som er elefanten i saken.

- Skal vi overleve som egen kommune trenger vi penger. 4 millioner er mye penger for Bjerkreim.

Formannskapet i Bjerkreim

Utsettelse

Det finnes et lite forbehold i formannskapets nei. Egentlig ligger det en slags utsettelse i vedtaket. Politikerne ber om å få fakta på bordet før de bestemmer seg. Altså full konsekvensutredning. De mener at det ikke lenger er den opprinnelige konsesjonen det handler om. Mye er forandret.

– Rekkefølge, sier ordførerkandidat Kjetil Slettebø (Sp) og mener politikerne har fått ting i feil rekkefølge. Først må de få vite hvordan dette blir, så kan de fatte et vedtak.

Forslaget fra KrF, som ble vedtatt, har denne ordlyden:

«Klagene fra Irene og Tor Jan Espedal, fra Aksjonsgruppa mot vindutbygging på Faure og fra Forum for natur og friluftsliv Rogaland, knyttet til vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av vindkraftverk på Faurefjell, imøtekommes. Begrunnelse: Klagene bringer fram momenter som krever ny konsekvensutredning før kommunen kan ta stilling til ein dispensasjonssøknad.»

Når motstanderne tar utsettelsen som en seier, har det med at folks holdning til vindturbiner har snudd i negativ retning etterhvert som turbinene har reist seg på fjelltoppene. Faure er et godt eksempel. For noen år siden var motstanden liten. Nå er den stor.

Mindretallet anket saken inn for kommunestyret.

Nye signaler

Samtidig kom det denne uken nye signaler fra regjeringen. Det er nå 21 vindkraftprosjekter under bygging i Norge. Årsaken til at det topper seg, er at subsidiene som kalles elsertifikater har fristet til 2021. Bjerkreim er at av områdene der det daglig fraktes turbiner inn i naturen.

– Vilkårene for vindkraftutbygginger skal strammes inn, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Publisert: