• Det ferdige reguleringsforslaget, slik det kunne tatt seg ut fra Storhaug-siden av Hillevågsvatnet. Ghilardi Hellsten Arkitekter

Dette går Stavanger glipp av i Paradis

Stavanger kommune har nå fått reguleringsforslaget for Paradis på bordet, et forslag det politiske flertallet alt har besluttet å avvise.