• En lærer i 60-årene dømmes til 28 dagers betinget fengsel for å ha utøvd vold mot to elever. I tillegg dømmes han til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de fornærmede elevene. Arnt Olav Klippenberg

Domfelt lærer fikk fortsette i yrket. Nå er han dømt for vold mot to elever

I 2010 ble den tiltalte læreren dømt for å ha utnyttet sin stilling til å oppnå seksuell omgang med en elev. Nå dømmes han for å ha slått to barneskoleelever i ansiktet.