• Mens tunnelen på E 39 repareres må trafikken kjøre i kolonner over gamle, smale Fosselandsheia fra klokka ni mandag. Torbjørn Witzøe

Tunnel stenges: Må regne med kolonnekjøring og ventetid på E 39

Mandag 20. mai klokka 09.00 stenges Fosselandstunnelen. Bilister på E 39 må regne med å vente i 30 minutter på å få kjøre forbi.