• Kioskmedarbeidere på ferjesambandet Tau-Stavanger ble fortvilet når de fant ut at de ikke vil motta etterlønn i likhet med andre ansatte på ferjen. F.v. Nina Steinsland, Aud Voll, Solveig Fjellstad og Liv Jorun Aalen Bøe. Pål Christensen

Alle utenom kioskarbeiderne får etterlønn når Tauferja legges ned

Når ferjesambandet Tau-Stavanger avvikles, får alle ansatte på ferjen etterlønn, unntatt kioskmedarbeiderne. – Vi føler oss forskjellsbehandlet og mobbet av Norled.