• Ordførerne gikk en tur på gangen, og ble enige om at bomtakstene ikke skal økes fra 22 til 24 kroner. Fra venstre: Tom Henning Slethei (Sola), Marianne Chesak (fylket), Jarle Bø (Randaberg), Stanley Wirak (Sandnes) og Kari Nessa Nordtun (Stavanger. Tommy Ellingsen

Rushtidsavgiften forsvinner, elbiler må betale halv pris

Et møte på bakrommet forhindret en mulig økning av bompengetakstene fra 22 til 24 kroner.