Grønt lys for å kjøpe folk

Formannskapet vil åpne kommunekassen og gi alle som slår seg ned i kommunen 60.000 kroner.