Golf ut på høring

— Jeg skulle ønske at Folkvord Planteskole heller ville være med på SVs forslag om å lage en kolonihage. Når golferne snakker om stort behov og alle som står på venteliste, blir jeg veldig usikker. Jeg tror vi snart når et metningspunkt for golfbaner, sa Egil Øivind Ovesen (SV) i kommuneplankomiteen i Sandnes i går.