Tau kai blir stengt

I en periode må ferjekaien på Tau stenges. Ifølge ferjeansvarlig Tormod E. Nag i Statens vegvesen Rogaland er det aktuelt å stenge kaien helt i 14 dager. Alternativet er å stenge kaien kvelds— og nattestid i opptil halvannen måned.