En leir for hele familien

Hadde Direktoratet for sivilt beredskap besøkt Sivilforsvarets skole i Vagleleiren lørdag, spørs det om det hadde våget å foreslå skolen nedlagt. En av distriktets banker hadde da kombinert familie-, sikkerhets— og lagånddag.