- Skoletrøtte elever mangler tilbud

En fiskebåt eller et gårdsbruk kunne vært ideelt for skoletrøtt ungdom i Sandnes. Det mener kommunens opplæringssjef.