Politiet kan bli straffet for to arrestdødsfall

Politiet i Stavanger risikerer nå to foretakstraffer på grunn av dødsfall i arresten ved politikammeret.