Høyre sikrer noe større fylkesting

Med Høyres støtte ligger det an til at fylkestinget bare blir krympet med 10 folkevalgte etter neste valg, selv om det er flertall for å kutte ut ytterligere fire representanter.