Legionellajakten avblåses til helgen

Til helgen avsluttes sannsynligvis jakten på smittekilden tillegionellautbruddet.