Ingen utvidelse av lakse-sesongen

Eierne av Hå— og Fuglestadelva søkte skriftlig om å forlenge fiskesesongen ut måneden. Eierne av Ogna- og Sokndalselva kom med en muntlig forespørsel til Fylkesmannen.