Vil prøva å skaffa pc til Langeland

Epileptikaren Ola Langeland skal få betre oppfølging på arbeidsplassen frå no av.