Sentrum går imot Jåttå

Sentrumspartienes opplegg for Forsvaret rammer Rogaland drastisk. Sp, Venstre og KrF sier nei til nytt hovedkvarter på Jåttå, nei til helikopterbase på Sola og ja til å selge Sola Flystasjon.