Kostbar og dårlig drift på Lindøy

Lindøy er en svært kostbar barnevernsinstitusjon og kapasiteten er ikke utnyttet fullt ut, viser en fersk rapport.