Bråbrems for aldersboliger

I siste runde av årets fordeling av statlige midler til boliger for eldre ble bare Vindafjord tilgodesett sammen med Stavanger, Sandnes, Haugesund og Karmøy. Midlene rekker til en tredjedel av alle planlagte boenheter i Rogaland.