Plankekjøring på landsbygda

I den lille grenda Alsvik nord for Tau har Gunnar Amdal bygd opp Ryfylke Trelast til å bli den største husbyggeren i ytre del av Ryfylke.