Fylkeskånå

— Jeg har tre barn. De er født i '66, '68 og '70.