Vanskelig avkjørsel

Ved Strømsbrua på Lagårdsveien opphører det sørgående kollektivfeltet rett før avkjøringen til en bensinstasjon. Bilister må reagere lynkjapt for å klare avkjørselen.