«Mye småhummer i teinene»

Det er atskillig mer hummer i teinene i år enn i fjor, men mye ersmått, melder Per Skibstad og Ingvar Undheim. De fisker hummer frasjarken «Havsula» utenfor Tananger.