Espedal vil overta Jærbanen

— På sikt bør Jærbanen bli en del av et bestillerselskap med ansvarfor både båt, buss og togtrafikk for Nord-Jæren, sier Tor GeirEspedal.