Brudd på brudd på brudd

Thor Helge Haga har hatt flere kabelbrudd de siste tre årene. Ikke så rart, når tv-kabelen ligger framme i dagen.