Jordbruket må vike på Forus, mener Bergsaker

500-600 dekar ypperlig jordbruksjord kan bli ofret for å gi plass til nye jobber på Forus. Det er verdt prisen, mener fylkesordfører Roald Bergsaker (H).